Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT THI CÔNG PHẦN HÂÀM VÀ KẾT CẤU 8

 • Phòng ban:Quản lý và giám sát
 • Số lượng:3
 • Ngày hết hạn:30-06-2020

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT THI CÔNG PHẦN HÂÀM VÀ KẾT CẤU 7

 • Phòng ban:Quản lý và giám sát
 • Số lượng:3
 • Ngày hết hạn:30-06-2020

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT THI CÔNG PHẦN HÂÀM VÀ KẾT CẤU 5

 • Phòng ban:Quản lý và giám sát
 • Số lượng:3
 • Ngày hết hạn:30-06-2020

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT THI CÔNG PHẦN HÂÀM VÀ KẾT CẤU 4

 • Phòng ban:Quản lý và giám sát
 • Số lượng:3
 • Ngày hết hạn:30-06-2020

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT THI CÔNG PHẦN HÂÀM VÀ KẾT CẤU 2

 • Phòng ban:Quản lý và giám sát
 • Số lượng:3
 • Ngày hết hạn:30-06-2020

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT THI CÔNG PHẦN HÂÀM VÀ KẾT CẤU 1

 • Phòng ban:Quản lý và giám sát
 • Số lượng:3
 • Ngày hết hạn:30-06-2020
Copyright © 2020 Hoang Kim. All Rights Reserved. Design by ADCVietnam.
Kết nối với Hoàng Kim
backtop